nain, nainpela

English: ‘nine’.

See original Mihalic entry.

Number forms

  1. nine
    nainpela ten ninety
    wanpela ten nain; naintin nineteen


Revising the Mihalic Project, 26 Jan 2005 [Home]