ai bilong haus blain pulim kunai putim kunai morota paiaman joinim pawa samapim lip saksak samapim morota samap, samapim sanap, sanapim sut, sutim veranda windo